google-site-verification: google38dcd33e5462fcba.html

VİZYONUMUZ

                              RENOVİVA VİZYONUMUZ

Renoviva yeniden sağlıklı ve genç yaşa manasında bir sözcüktür.Kurucu A.Ünal Yılmaz olarak hekimlik mesleğine atılırken ettiğimiz yemini meslek hayatımda temel olarak alıyorum.
Konfiçyus karanlığa küfredeceğine bir mum yakabilirsin demişti.
Bilgi çağına girdik,ama hem doğru ve hemde yanlış bilgilerle kuşatıldık.
Temel değerimiz sağlıklı yaşam bilgisinin doğrusunu insanlığa ulaştırmaktır.

"Hekimlik mesleği üyeleri arasına katıldığım şu anda kendimi in­sanlık hizmetine adayacağıma söz veriyorum. Hocalarıma karşı duydu­ğum ve gösterdiğim saygıyı, hayatım boyunca koruyacağım. Meslekdaş-larımı kardeş olarak görecek, ilişkilerimde deontolojik kurallara bağlı kalacağım. Sanatımı vicdanım ölçüsünde, doğruluk ve ağırbaşlılıkla ya­pacağım. Hastamın sağlığı baş kaygım olacak, hastalarımın sırlarını başkalarına söylemeyeceğim. Hekimlik mesleğinin geleneklerini ve şerefi­ni titizlikle yaşatacağım. Din, milliyet, ırk, parti ve sosyal sınıf kaygıları­nın mesleğimle hastam arasına girmesine yer vermeyeceğim. İnsan varlık ve dirliğine ana karnına düştüğü andan itibaren kesin olarak saygı du­yacağım, tehdit karşısında kalmış olsam da tıp bilgilerimi, insanlık ya­saları tersine ve karşısına kullanmayı kabul etmeyeceğim. 
İnsanlığa hizmetten yola çıkıp DİAİTA'yı öğretmek(Sağlıklı Yaşam Tarzı)ve bu yaşam tarzına uygun yiyecek içecek ve bilgileri sağlamak temel vizyonumuzdur..